Blog – wykrywanie GPS

wykrywanie GPS Warszawa, wykrywanie GPS

Warunkiem skutecznego wykrywania GPS jest stosowanie odpowiedniego sprzętu do wykrywania oraz postępowanie zgodne z procedurami przewidzianymi do tego typu pomiarów.


wykrywanie GPS Warszawa, wykrywanie GPSWykrywanie  GPS powyżej prezentowanym sprzętem skazane jest na niepowodzenie i świadczy o kompletnym braku wiedzy z zakresu budowy i działania lokalizatorów GPS.


wykrywanie GPS Warszawa, wykrywanie GPS

 Wykrywanie GPS powinno obejmować także wykrywanie lokalizatorów NotiOne. Lokalizatory te pracują w oparciu o aplikacje Janosik zainstalowaną w obcych telefonach. Na własnym zasilaniu pracują przez okres ok. 1 roku.


wykrywanie GPS Warszawa, wykrywanie GPS

Wykrywanie GPS musi być uzupełniane o dokładne sprawdzenie karty sim zainstalowanej w lokalizatorze GPS. Karta sim może zawierać informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby instalującej lokalizator GPS. Czynności te są wykonywane sprzętem pochodzącym z Izraelskiej firmy CELLEBRITE