Wykrywanie GPS Warszawa

Wykrywanie GPS  wykonuje Biegły Sądowy. Cena 400 zł.   Na uwagę zasługuje fakt, że nowelizacja art. 393 § 3 k.p.k. pozwala na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego.

Do wykrywania używany jest analizatorem widma OSCOR Green oraz skaner RTS-105w.

wykrywanie GPS, wykrywanie GPS Warszawa

Osoba zlecająca wykrywanie GPS bierze czynny udział w pomiarach i w odczycie wskazań przyrządów. W przypadku wykrycia lokalizatora GPS karta SIM w nim zainstalowana poddawane jest ekstrakcji fizycznej w celu ustalenia jej właściciela. Ekstrakcje przeprowadzamy systemem Cellebrite o nazwie UFED 4PC. Na życzenie klienta wykonujemy weryfikację  wykonanych pomiarów przeprowadzając procedurę wykrywania lokalizatora GPS będącego własnością Euro-Soft.

Wykrywanie GPS Warszawa tel. 501-159-903
Wykrywanie GPS Warszawa tel. 502-161-904

 Wykrywanie GPS Warszawa wykonują osoby  legitymuje się wpisem do Rejestr Biegłych Sądowych w dziale kryminalistyka .

Wykrywanie GPS Warszawa

Wykrywanie GPS    wymaga zachowania odpowiednich procedur. Na wstępie należy założyć że to czego będziemy szukali faktycznie znajduje się w kontrolowanej przestrzeni. Oznacza to że poszukiwany lokalizator GPS jest w stanie prawidłowo pracować czyli posiada odpowiednie zasilanie i jego karta SIM pozwala mu na połączenie się z operatorem sieci. Przy tak określonych warunkach brzegowych wykonujemy czynności wymuszające zaistnienie emisji ujawniającej modułu GSM lokalizatora GPS. Emisja ujawniająca trwa ok. dwie sekundy i składa się z trzech pików – impulsów. Dodatkowo wykonujemy pomiar otwarcia bramki połączenia modułu GSM.

Skuteczność opisanej powyżej metody wykrywania lokalizatora GPS w samochodzie zależy od miejsce wykonania pomiarów. Powinno ono charakteryzować się jak najniższym poziomem promieniowania tła elektromagnetycznego. Całość czynności związanych z wykrywaniem  w samochodzie przeprowadzamy mobilnym zestawem pomiarowym  PTS-100, którego zdjęcie zamieszczone jest poniżej. Pomiary sprawdzające w samochodach ciężarowych wykonywane są na całej długości pojazdu. Koszt wykonania GPS w samochodzie osobowym to kwota 400 zł . Koszt wykrywania GPS w samochodzie ciężarowym uzależniony jest od gabarytów pojazdu i waha się w przedziale 400-800 zł..

Lokalizacja położenia może być realizowana systemem NotiOne. Jest to powszechnie znana metoda stosowana zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. System składa się z tokena zasilanego baterią i darmowej aplikacji  instalowanej w telefonie komórkowym. Token może pracować ok. 12 miesięcy i wykorzystuje wszystkie telefony z aplikacją NotiOne w promieniu 50 m do przekazania swojej pozycji na telefon śledzący. Wykrywanie lokalizatora NotiOne wykonywane jest profesjonalnym skanerem Oskor Green.

Wykrywanie GPS Warszawa

Poniżej prezentowany jest obraz sygnału zgłoszeniowego tokena NotiOne. Jest to sygnał cyfrowy o charakterze impulsowym. Przechwycenie tego sygnału w sprawdzanym samochodzie świadczy o tym że samochód jest śledzony. Pomiary powinny być wykonywane w przestrzenie o niskim poziomie promieniowania tła. Koszt sprawdzenia pojazdu osobowego pod kątem istnienia w nim lokalizatora NotiOne wynosi 400 zł. Koszt wykrywania lokalizatora NotiOne w samochodzie ciężarowym uzależniony jest od gabarytów pojazdu i waha się w przedziale 400-800 zł. Stosowanie sprzętu zakupionego na ALLEGRO typu mierniki  częstotliwości ACEKO lub generatory samowzbudne z zapalającymi się diodami  jest absolutnym nieporozumieniem i fakt ten świadczy o braku wiedzy w zakresie wykrywania GPS w samochodzie przez osoby robiące tego typu pomiary.

wykrywanie GPS, wykrywanie GPS Warszawa Wykrywanie GPS Warszawa

Wykonywanie pomiarów w czasie jazdy samochodem w nadziei że zacznie pracować lokalizator jest skazane na niepowodzenie z dwóch względów: 1. Nie wiemy czy lokalizator GPS w samochodzie jest zaprogramowany na aktywacje ruchem.

2. Czas istnienia sygnału ujawniającego to zaledwie dwie sekundy. Prawidłowa interpretacja tak krótkiego sygnału wymaga zastosowania bardzo wyrafinowanego sprzętu. Po zatem w czasie jazdy samochodu  „wjeżdża” w zasięg innych sygnałów , które powodują skutecznie zamazanie i zniekształcenie wyników pomiarów. Wykrywanie GPS Warszawa z wykorzystaniem analizator RAKSA jest skazane na niepowodzenie. Powodem jest bardzo mała reaktywność tego przyrządu na krótkie sygnały generowane w trakcie wysyłania informacji o położeniu przez lokalizator GPS.

Wykrywanie GPS Warszawa

Wykrywanie GPS Warszawa

Wykrywanie  przeprowadzamy skanerem BWP-1000. Skaner ten posiada bardzo wysoką czułość w obszarze częstotliwości na których dochodzi do zaistnienia emisji ujawniającej. Jak widać na powyższym wykresie czułość w obszarze występowania emisji ujawniającej 900 Mhz i 1800 Mhz wynosi poniżej 1µW. Jest to czułość  tysiąc razy większa od poziomu czułości powszechnie stosowanego sprzętu typu mierniki ACEKO lub inne generatory samowzbudne z mrugającymi diodami różnej barwy.

Wykrywanie GPS Warszawa

Analiza karty SIM zainstalowanej w znalezionym lokalizatorze GPS może ujawnić cenne informacje  włącznie z numerem telefonu na który były pobierane informacje o położeniu obiektu. Odczyt karty SIM wykonujemy  na  urządzeniu UFED produkowanym przez Izraelską firmę Cellebrite.

Prezentujemy często spotykane miejsca montażu lokalizatorów GPS.

wykrywanie GPS, wykrywanie GPS Warszawa Wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS, wykrywanie GPS Warszawa Wykrywanie GPS Warszawa wykrywanie GPS, wykrywanie GPS Warszawa

Wykrywanie GPS

Euro-Soft.

info@euro-soft.pl

Powstańców Śląskich 123 p.5
Warszawa
Mazowieckie
01-466
Polska
501-159-903