Wykrywanie GPS Warszawa

 

wykrywanie GPS Warszawa

Wykrywanie GPS Warszawa  Euro-Soft. Do wykrywania GPS używamy zestaw pomiarowego RTS-105w. Osoba zlecająca wykrywanie GPS bierze czynny udział w pomiarach i w odczycie wskazań przyrządów.  Karta SIM  zainstalowana w lokalizatorze GPS  jest poddawana ekstrakcji fizycznej w celu ustalenia jej właściciela oraz odczytania wszystkich informacji znajdujących się w niej. 

Ekstrakcje fizyczną przeprowadzamy systemem Cellebrite o nazwie UFED 4PC. W trakcie badań wykorzystujemy najnowszą wersję UFED 4PC  7.50.0.137 oraz wersję Physical Analyzer 7.50.0.27 . 

Wykrywanie GPS to kwota 500 zł

Wykrywanie GPS  wymaga realizowania odpowiednich procedury. Pomiary wykonywane w czasie wykrywania GPS powinny być realizowane z dala od innych samochodów a także z dala od osób fizycznych. Rygorystyczne podejście do miejsca wykonania pomiarów ma na celu wyeliminowanie wszystkich przypadkowych modułów GSM, które mogą sfałszować wyniki pomiarów. Należy także założyć że poszukiwany lokalizator GPS jest sprawny i prawidłowo pracuje, czyli posiada odpowiednie zasilanie i jego karta SIM pozwala mu na połączenie się z operatorem sieci GSM. Przy tak określonych warunkach brzegowych wykonujemy czynności wymuszające emisję ujawniającą moduł GSM lokalizatora GPS. 

Emisja ujawniająca trwa ok. dwie sekundy i składa się z trzech charakterystycznych pików – impulsów. 

Dodatkowo wykonujemy pomiar otwarcia bramki połączenia modułu GSM. Skuteczność opisanej powyżej metody wykrywania lokalizatora GPS w samochodzie zależy od miejsce w którym są wykonanie pomiary. Miejsce to musi charakteryzować się niskim poziomem promieniowania tła elektromagnetycznego.

Wykrywanie NotiOne

Wykrywanie GPS powinno być poszerzone o wykrywanie innego typu lokalizatora o nazwie NotiOne. Jest to powszechnie znana metoda lokalizowania obiektu stosowana zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Ponadto  ten system składa się jedynie z tokena zasilanego baterią i darmowej aplikacji  instalowanej w telefonie komórkowym. Token pracuje ok. 12 miesięcy. Wykorzystuje wszystkie obce telefony z aplikacją NotiOne w promieniu 70 m. Przy ich pomocy przekazuje swoją pozycję na telefon osoby śledzącej. Wykrywanie lokalizatora NotiOne wykonujemy profesjonalnym skanerem Oscor Green. Poniżej prezentujemy obraz sygnału zgłoszeniowego tokena NotiOne. Podsumowując jest to sygnał cyfrowy o charakterze impulsowym. Przechwycenie tego sygnału w sprawdzanym samochodzie świadczy o tym, że samochód jest śledzony. Oczywiście pomiary tego typu muszą być wykonywane z dala od innych pojazdów. Pomiary  wykonujemy w przestrzenie o niskim poziomie promieniowania tła.

 Wykrywanie GPS Warszawa

Pomiary wykonywane są analizatorem widma OSCOR Green. Analiza widma sygnału emitowanego przez NotiOne.

Należy pamiętać :

 Wykrywanie GPS Warszawa

 Stosowanie sprzętu zakupionego na ALLEGRO typu mierniki  częstotliwości ACECO lub generatory samowzbudne z zapalającymi się diodami  jest absolutnym nieporozumieniem. Fakt ten świadczy o braku wiedzy w zakresie wykrywania GPS w samochodzie przez osoby robiące tego typu pomiary. Należy nadmienić że czas trwania sygnału ujawniającego to zaledwie dwie sekundy.  Dlatego prawidłowa interpretacja tak krótkiego sygnału wymaga zastosowania bardzo czułego sprzętu. Poza tym w czasie jazdy samochód  „wjeżdża” w zasięg innych sygnałów , które powodują skutecznie zamazanie i zniekształcenie wyników pomiarów. Wykrywanie GPS Warszawa z wykorzystaniem analizatora RAKSA jest skazane na niepowodzenie. Powodem jest mała czułość tego urządzenia a to oznacza że pomiar  RAKSĄ jest zbyt wolno.

Wykrywanie GPS w samochodzie – analiza karty SIM

 Wykrywanie GPS w samochodzie

Wykrywanie GPS w samochodzie uzupełnione jest o badanie karty SIM zainstalowanej w lokalizatorze GPS. Na karcie SIM istnieją cenne informacje. Podsumowując, odczyt karty SIM wykonujemy  na  urządzeniu UFED  produkowanym przez Izraelską firmę Cellebrite.  

 Wykrywanie GPS w samochodzie

 Wykrywanie GPS Warszawa

Wykrywanie GPS w samochodzie wykonywane jest zarówno w kabinie samochodu jak i w podwoziu. Jednak każda metoda ma swoje wady i zalety. Niezaprzeczalną zaletą montażu lokalizatora w kabinie samochodu jest możliwość prowadzenie podsłuchu rozmów. Jednak należy zawsze pamiętać, że podsłuchiwanie jest bardzo energochłonne. W przypadku zastosowania zasilania z własnego pakietu akumulatorów, bardzo skraca czas pracy lokalizatora GPS.  Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie lokalizatora w kabinie z jednoczesnym podłączeniem go do akumulatora samochodowego. 

Niestety, takie możliwości ma jedynie współużytkownik pojazdu, ewentualnie pracownik serwisu, gdzie każdy samochód wcześniej czy później trafia. Jednak najczęściej lokalizatory GPS umieszcza się pod pojazdem. W tym przypadku należy znać budowę samochodu i dokładnie wiedzieć, gdzie występują powierzchnie metalowe do których można przyczepić neodymowe magnesy mocujące. Należy jednak unikać powierzchni zabezpieczonych materiałem antykorozyjnym. Również bardzo niekorzystnym miejscem jest „podbrzusze” samochodu.

 Wykrywanie GPS Warszawa

 Wykrywanie GPS Warszawa

info@euro-soft.pl
Warszawa 01-466
te. 501-159-903

 ee