Wykrywanie GPS Warszawa

Wykrywanie GPS Warszawa wykonuje biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wykrywanie GPS Warszawa  wykonuje Biegły Sądowy. Cena 400 zł.   Na uwagę zasługuje fakt, że nowelizacja art. 393 § 3 k.p.k. pozwala na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego.

Do wykrywania używamy analizator widma OSCOR Green oraz skaner RTS-105w.

Wykrywanie GPS Warszawa wykonywane jest sprzętem najnowszej generacji.

Osoba zlecająca wykrywanie GPS bierze czynny udział w pomiarach i w odczycie wskazań przyrządów.  Karta SIM  zainstalowana  jest z ekstrakcji fizycznej w celu ustalenia jej właściciela. Ekstrakcje przeprowadzamy systemem Cellebrite o nazwie UFED 4PC. Na życzenie klienta wykonujemy weryfikację  wykonanych pomiarów przeprowadzając procedurę wykrywania lokalizatora GPS będącego własnością Euro-Soft.

Wykrywanie GPS Warszawa tel. 501-159-903   tel. 502-161-904

 Wykrywanie GPS Warszawa wykonują osoby  legitymuje się wpisem do Rejestr Biegłych Sądowych w dziale kryminalistyka .

Wykrywanie GPS Warszawa wykonujemy w pojazdach mechanicznych, przesyłkach, rzeczach osobistych.

Wykrywanie GPS    wymaga zachowania odpowiednich procedur. Na wstępie należy założyć że to czego będziemy szukali faktycznie znajduje się w kontrolowanej przestrzeni. Oznacza to że poszukiwany lokalizator GPS jest w stanie prawidłowo pracować czyli posiada odpowiednie zasilanie i jego karta SIM pozwala mu na połączenie się z operatorem sieci. Przy tak określonych warunkach brzegowych wykonujemy czynności wymuszające zaistnienie emisji ujawniającej modułu GSM lokalizatora GPS. Emisja ujawniająca trwa ok. dwie sekundy i składa się z trzech pików – impulsów. Dodatkowo wykonujemy pomiar otwarcia bramki połączenia modułu GSM.

Skuteczność opisanej powyżej metody wykrywania lokalizatora GPS w samochodzie zależy od miejsce wykonania pomiarów. Powinno ono charakteryzować się jak najniższym poziomem promieniowania tła elektromagnetycznego. Całość czynności związanych z wykrywaniem  w samochodzie przeprowadzamy mobilnym zestawem pomiarowym  PTS-100. Pomiary sprawdzające w samochodach ciężarowych wykonujemy na całej długości pojazdu. Koszt wykonania GPS w samochodzie osobowym to kwota 400 zł . Koszt wykrywania GPS w samochodzie ciężarowym to kwota 500-800 zł.

Inne możliwości lokalizacji.

Lokalizacja położenia jest realizowana także systemem NotiOne. Jest to powszechnie znana metoda stosowana zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. System składa się z tokena zasilanego baterią i darmowej aplikacji  instalowanej w telefonie komórkowym. Token może pracować ok. 3-12 miesięcy i wykorzystuje wszystkie obce telefony z aplikacją NotiOne w promieniu 50 m do przekazania swojej pozycji na telefon śledzący. Wykrywanie lokalizatora NotiOne wykonujemy profesjonalnym skanerem Oscor Green.

Wykrywanie GPS Warszawa prowadzimy z użyciem analizatora widma Oscor Green.

Poniżej prezentowany jest obraz sygnału zgłoszeniowego tokena NotiOne. Jest to sygnał cyfrowy o charakterze impulsowym. Przechwycenie tego sygnału w sprawdzanym samochodzie świadczy o tym że samochód jest śledzony. Pomiary  wykonujemy w przestrzenie o niskim poziomie promieniowania tła. Koszt sprawdzenia pojazdu osobowego pod kątem istnienia w nim lokalizatora NotiOne wynosi 400 zł. Koszt wykrywania lokalizatora NotiOne w samochodzie ciężarowym zależy od gabarytów pojazdu i waha się w przedziale 400-800 zł. Stosowanie sprzętu zakupionego na ALLEGRO typu mierniki  częstotliwości ACEKO lub generatory samowzbudne z zapalającymi się diodami  jest absolutnym nieporozumieniem i fakt ten świadczy o braku wiedzy w zakresie wykrywania GPS w samochodzie przez osoby robiące tego typu pomiary.

Wykrywanie GPS Warszawa wykonywane jest prezentowanym sprzętem. Skuteczność wykrywania w tym przypadku jest bardzo niska. Stosowane procedury.

Wady pomiarów w czasie jazdy: 1. Nie wiemy czy lokalizator GPS w samochodzie jest zaprogramowany na aktywacje ruchem.

2. Czas istnienia sygnału ujawniającego to zaledwie dwie sekundy. Prawidłowa interpretacja tak krótkiego sygnału wymaga zastosowania bardzo wyrafinowanego sprzętu. Po zatem w czasie jazdy samochodu  „wjeżdża” w zasięg innych sygnałów , które powodują skutecznie zamazanie i zniekształcenie wyników pomiarów. Wykrywanie GPS Warszawa z wykorzystaniem analizator RAKSA jest skazane na niepowodzenie. Wykrywanie GPS Warszawa Skuteczność wykrywacza GPS VR-25

Wykrywanie GPS-ów Warszawa

Czynności  przeprowadzamy skanerem BWP-1000. Skaner ten posiada bardzo wysoką czułość w obszarze częstotliwości na których dochodzi do zaistnienia emisji ujawniającej. Ponadto jak widać na powyższym wykresie czułość w obszarze występowania emisji ujawniającej 900 Mhz i 1800 Mhz wynosi poniżej 1µW. Jest to czułość  tysiąc razy większa od poziomu czułości powszechnie stosowanego sprzętu typu mierniki ACEKO lub inne generatory samowzbudne z mrugającymi diodami różnej barwy.

Wykrywanie GPS Warszawa obejmuje także analizę karty SIM zainstalowanej w lokalizatorze GPS.

Ponadto analiza karty SIM zainstalowanej w znalezionym lokalizatorze GPS ujawnia cenne informacje  włącznie z numerem telefonu . Odczyt karty SIM wykonujemy  na  urządzeniu UFED produkowanym przez Izraelską firmę Cellebrite.

Prezentujemy często spotykane miejsca montażu lokalizatorów GPS.

Montaż lokalizatora GPS pod samochodem z wykorzystaniem magnesu neodymowego. Montaż lokalizatora GPS pod prawym błotnikiem samochodu osobowego. Montaż lokalizatora GPS pod samochodem. Wykrywanie GPS w tym przypadku jest bardzo proste. Montaż GPS w bagażniku samochodu osobowego. Montaż GPS w tylnej części samochodu osobowego.

W trakcie wykrywania GPS należny zwrócić także uwagę na mini dyktafony często wykorzystywane do prowadzenia podsłuchu w kabinie samochodu.

Wykrywanie GPS

Euro-Soft.

info@euro-soft.pl

Powstańców Śląskich 123 p.5
Warszawa
Mazowieckie
01-466
Polska
501-159-903